//21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika socjalnego w imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy Wojcieszów składam wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Burmistrz Miasta (-) Sławomir Maciejczyk
Przewodniczący Rady Miasta (-) Wacław Łuka