//Absolutorium

Absolutorium

Radni Rady Miasta Wojcieszów podczas dzisiejszej sesji udzielili absolutorium burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

W obradach uczestniczyło 14 radnych stanowiących quorum podjęcia uchwały sesji Rady Miasta i poddanie pod głosowanie o udzielenie absolutorium.
Jednogłośnie czternastoma głosami radnych uczestniczących w obradach udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów panu Sławomirowi Maciejczyk.

Udzielone absolutorium, radni, zaproszeni goście i przedstawiciele jednostek, przyjęli na stojąco.

W czteroletniej kadencji obecnego burmistrza Wojcieszowa, w corocznym głosowaniu nad absolutorium, za jego udzieleniem głosowano jednogłośnie.
Udzielenie przez Radnych Rady Miasta pełnego absolutorium za 2017 rok oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, którym jest burmistrz Wojcieszowa.