//Akcja Społeczna

Akcja Społeczna


 AKCJA SPOŁECZNA  „PRZEJRZYSTA POLSKA”

 

               Celem akcji jest wdrożenie w samorządzie 6 zasad dobrego rządzenia.

Przestrzeganie 6 zasad dobrego rządzenia będzie przyczyniać się do budowania przejrzystego i uczciwego samorządu;

 


1.   ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI


2.   ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI


3.   ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ   


4.   ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI


6.   ZASADA ROZLICZALNOŚCI


 


 


Do każdej zasady zostały przyporządkowane zadania. Zasada jest w pełni wdrożona jeżeli zostaną  zrealizowane zadania do  niej przyporządkowane.


 


 


Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest  wdrożenie co najmniej 6 zadań obligatoryjnych (obowiązkowych) po jednym w każdej zasadzie do 31 grudnia 2005r.


 


 


LISTA ZADAŃ OBLIGATORYJNYCH


 
  • Opracowanie opisu  usług świadczonych w samorządzie


  • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego


  • Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


  • Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy


  • Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze


  • Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

 


Aktualne informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie internetowej   Przejrzysta Polska