/Aktualności

Aktualności

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku a terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i… czytaj więcej

Inwestycje

17 stycznia 2018 0

Zakończona została przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ulicy Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy celowej budżetu… czytaj więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pow. 30 r.ż., - pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, - obowiązki składkowe młodego przedsiębiorcy; Do udziału zapraszamy: - osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą – w szczególności powyżej 30 roku… czytaj więcej