/Aktualności

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na modernizację systemów grzewczych obejmującą: wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt zawiera 14 wydarzeń na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie… czytaj więcej