/Aktualności

Aktualności

Jeśli masz pytania dotyczące warunków do przyznania emerytury, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy prowadzenia działalności gospodarczej zgłoś się do mobilnego punktu konsultacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już 9 lutego w Urzędzie Miasta Wojcieszów będzie można skorzystać z porad doradców z ZUS. Z konsultacji ZUS w siedzibie Urzędu Miasta mogą skorzystać… czytaj więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

29 stycznia 2018 0

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miasta Wojcieszów w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku. Link do strony projektu>>> czytaj więcej

INFORMACJA PRASOWA

25 stycznia 2018 0

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz… czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050.452.2018 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku a terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i… czytaj więcej

Inwestycje

17 stycznia 2018 0

Zakończona została przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ulicy Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m. Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy celowej budżetu… czytaj więcej