/Aktualności

Aktualności

Dnia 27 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Wojcieszów (sala posiedzeń) odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Wojcieszów. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 4.… czytaj więcej

Urzędnicy Wyborczy

14 marca 2018 0

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Link do informacji >>> czytaj więcej