/Aktualności

Aktualności

Dotacje ZUS

20 lipca 2018 0

Dzień dobry Państwu, ZUS właśnie ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Już od poniedziałku, 16 lipca, można składać wnioski. Kwoty dofinansowania sięgają od 10 tys. zł do 500 tys.… czytaj więcej

Załączniki

19 lipca 2018 0

do obwieszczenia Burmistrza Miasta Wojcieszów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów. Prognoza Studium Uwarunkowania Zmiana studium zał. 3 Zmiana studium  zał. 4 czytaj więcej

Ogłoszenie

17 lipca 2018 0

U W A G A !!!!! W związaku z suszą na terenie miasta Wojcieszów wprowadza się zakaz używania wody pitnej z wodociągów miejskich do: 1) podlewania ogródków i trawników, 2) mycia samochodów, 3) napełniania basenów i oczek wodnych. Zakaz obowiązuje do odwołania. czytaj więcej

Dnia 20 lipca 2018 r. odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Wojcieszów. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Wojcieszów. 3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego w okresie między sesjami. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 5. Przedstawienie projektów uchwał: a) Nr… czytaj więcej