Inwestycje w Gminie Wojcieszów zrealizowane w latach 2006 – 2010

 

 

 

2006 r.

1.

  Modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej

2.

  Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą

3.

  Budowa kanalizacji Etap IVA

4.

Remont murów oporowych i drogi ul. Sadowa

5.

  Likwidacja barier architektonicznych Urząd Miasta.

6.

  Rozebranie mostu na wysokości Bolesława Chrobrego 114

7.

  Remont mostu Bolesława Chrobrego 26.

8.

  Remont mostu  Bolesława Chrobrego 73-75.

 

 

 

2007 r.

1

  Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miasta.

2

  Budowa oświetlenia ul. Kościelna od nr 27 do ul. Juliusza Słowackiego.

 

 

 

2008 r.

1.

  Remont dachu Miedziana 7.

2.

  Remont dachu Bolesława Chrobrego 111.

3.

Modernizacja sieci wodociągowej Bolesława Chrobrego 219-243.

4.

Budowa oświetlenia - cmentarz, rondo, Silesia, ośrodek zdrowia.

5.

Adaptacja budynku gospodarczego na 4 lokale socjalne Bolesława Chrobrego  28.

6.

Doświetlenie ul. Silesia.

7.

Wykonanie nawierzchni ul. Kresowa na odcinku 70 mb od skrzyżowania.

8.

Uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

9.

Malowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta (cześć ul. Bolesława Chrobrego)

10.

Remont parteru Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie.

 

 

 

2009 r.

1.

Budowa kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012.

2.

Remont dachu Miejskiego Przedszkola Publicznego.

3.

Budowa drogi ul. Kościelna.

4.

Hala sportowa „Zaprojektuj – wybuduj”.

5.

Dostawa i montaż okien Przedszkole ul. Bolesława Chrobrego 50.

6.

Zakup samochodu śmieciarka.

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Słoneczna.

8.

Modernizacja Sali Widowiskowej Bolesława Chrobrego 105.

9.

Przebudowa budynku gospodarczego na dwa lokale socjalne Bolesława Chrobrego 37.

10.

Przebudowa i remont drogi wewnętrznej osiedlowej do ORLIKA od ul. Kochanowskiego.

11.

Zamontowanie oprawy oświetlenia na budynku  Kochanowskiego 1-3.

12.

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na terenie miasta na lampy o mocy 70 W i 100 W zamiast 250 W i 400 W.

13.

Uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowych dróg Gminnych.

14

Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

 

 

 

2010 r.

1

Modernizacja Sali Widowiskowej Bolesława Chrobrego 105

2

Remont drogi gminnej ul. Sadowa oraz budowa muru oporowego.

3

Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej – modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.

4

Remont mostu na rzece Kaczawa na wysokości Bolesława Chrobrego 116-118

5

Budowa sieci i oświetlenia drogi dojazdowej do budynku Nr 191-203  Bolesława  Chrobrego.

6

Przebudowa drogi wraz z oświetleniem na działkach 172 i 174/4 obręb II

7

Przebudowa budynku gospodarczego  na budynek z sześcioma lokalami socjalnymi Silesia 4a.