2011 r.

1

Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Wojcieszów. Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVB oraz etap VA.

2

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu.

 

3

Remont odcinka drogi Gminnej nr 112467D ul. Kresowej w Wojcieszowie

 

4

Remont murów oporowych podtrzymujących infrastrukturę gminy od strony rzeki Kaczawa na wysokości ul. Bolesława Chrobrego od 120-128

w Wojcieszowie.

5

Remont murów oporowych podtrzymujących infrastrukturę gminy od strony rzeki Kaczawa na wysokości od ul. Nadrzecznej 4 do ul. Bolesława  Chrobrego 136                                   w Wojcieszowie.

6

Remont murów oporowych podtrzymujących infrastrukturę gminy od strony rzeki Kaczawa na wysokości ul. Mostowej 1  w Wojcieszowie

7

Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez budowę chodników                              ul. Kościelnej oraz przebudowa chodników i nawierzchni ul. Słowackiego                                         i Kochanowskiego w Wojcieszowie.

8

Modernizacja Sali widowiskowej. Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji i Promocji Turystycznej w zakresie wykonania ocieplenia elewacji budynku oraz placów przy budynku z kostki betonowej.

9

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wojcieszowie ul. Stefana  Żeromskiego 8 - „Radosna Szkoła”.

10

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Jasnej 1                         w Wojcieszowie.

11

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz instalacji odgromowej części głównej dachu Szkoły oraz części niższej dachu stanowiącego zadaszenie stołówki w  Wojcieszowie.

12

Remont odcinka drogi gminnej nr 112467D ul. Kresowa w Wojcieszowie na odcinku 0,00 do km 0,445.

13

Remont budynku stolarni Bolesława Chrobrego 122 na budynek z lokalami socjalnymi  ETAP I – 3 lokale socjalne.

14.

Remont drogi – działka nr 290 obręb I w Wojcieszowie – leśnictwo Wojcieszów Dolny.