Inwestycje w Gminie Wojcieszów zrealizowane w 2012 roku.

 

1.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 67.

2.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 54.

3.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Hutniczej 8.

4.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 13.

5.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 137.

6.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 140.

7.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy przy ulicy Bolesława Chrobrego 32.

8.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy  przy ulicy Bolesława Chrobrego 37.

9.        Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy  przy ulicy Bolesława Chrobrego 71b.

10.    Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy  przy ulicy Robotniczej 3.

11.    Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy  przy ulicy Bolesława Chrobrego 5a.

12.    Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Gminy  przy ulicy Gminnej 8.

13.    Poprawa atrakcyjności turystycznej basenu i pola kempingowego ul. Górnicza 8. Roboty remontowe i renowacyjne. Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne. Roboty instalacji elektrycznej.

14.    Wykonanie strojów regionalnych dla zespołu Wojcieszowianki.

15.    Wyposażenie pomieszczenia użytkowego Zespołu Wojcieszowianki.

16.    Kontynuacja kompleksowego uzbrojenia w sieć wodociągową miasta Wojcieszów.

17.    Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do budowy lokali socjalnych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 122a w Wojcieszowie – etap II/2.

18.    Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do budowy lokali socjalnych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 122a w Wojcieszowie – etap III.

19.    Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do budowy lokali socjalnych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 122a w Wojcieszowie – etap III/1.

20.    Remont drogi gminnej nr 112474D ul. Sadowej w Wojcieszowie; w km 0+443 - 0+478, 0+265 - 0+285, 0+290 - 0+440, w km 0+750 remont gabionów.

21.    Remont drogi łącznie z remontem odwodnienia drogi gminnej nr 112469D ul. Miedzianej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,268 do k 0,507.

22.    Remont drogi gminnej nr 112471D ul. Nadrzecznej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,735.

23.    Wykonanie na drodze gminnej nr 112471D ul. Nadrzecznej w Wojcieszowie prac związanych z likwidacją skutków nadmiernych opadów deszczu i gradu oraz wystąpienia powodzi w gminie Wojcieszów.

24.    Remont kładek na rzece Kaczawa usytuowanych na wysokości ulic: Mostowa 6, Mostowa 17, Sadowa 26, B. Chrobrego 1,  B. Chrobrego 120, B. Chrobrego 159 w Wojcieszowie.

25.     Remont mostu na rzece Kaczawa na wysokości ul. Nadrzecznej w Wojcieszowie, w km 0,722 (Stadion - ul. Bolesława Chrobrego).

26.    Remont mostu na potoku przy ul. Targowej w Wojcieszowie, w km 0,206.

27.    Remont murów oporowych i przepustów przy ul. Targowej oraz drodze wewnętrznej nr 85 obręb II na odcinku 300 m w Wojcieszowie.

28.    Remont drogi gminnej nr 112474D ul. Sadowej w Wojcieszowie; w km 0+443 - 0+478, 0+265 - 0+285, 0+290 - 0+440, w km 0+750 remont gabionów.

29.    Remont dr. gminnej nr 112478D ul. Targowej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,160 do km 0,410 .

30.    Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Wojcieszowie.