Inwestycje w Gminie Wojcieszów realizowane w 2013 roku.

 

1.      Remont drogi w Wojcieszowie; - nr 102, 237/3, 230/5 i część drogi nr 231 obręb IV na odcinku od km 0,00 do km 0,207 - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

2.      Poprawa atrakcyjności turystycznej basenu w Wojcieszowie oraz Utworzenie zagrody edukacyjnej lokalnej wytwórczości i rzemiosła w Wojcieszowie - Zakup oraz dostawa Kiji Nordic Walking.

3.      Usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody pitnej, na Bełczaku dla miasta Wojcieszów.

4.      Remont dróg gminnych w Wojcieszowie ; - nr 112464D ul. Hutnicza na odcinku od km 0,000 do km 0,321 - i drogi nr 25, 151, 141 obręb III ( ciąg dalszy ul. Silesia - ciąg pieszy) na odcinku od km 0,000 do km 0,700 ( 580 m) - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

5.      Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Wojcieszowie.

6.      Remont budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.

7.      Remont dróg gminnych w Wojcieszowie ; - nr 112473D ul. Robotnicza na odcinku od km 0,00 do km 0,788 - nr 112475D ul. Silesia na odcinku od km 0,00 do km 0,388 oraz drogi nr 75, 79/8, 78/1, 14 obręb III ( ciąg dalszy ul. Silesia do ul. Bol. Chrobrego 131 ) na odcinku od km 0,00 do km 0,650 ( 730 m ) - - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

8.      Przystosowanie oraz wyposażenie poddasza remizy strażackiej na potrzeby świetlicy w Wojcieszowie.

9.      „Poprawa atrakcyjności turystycznej basenu w Wojcieszowie” oraz „Utworzenie zagrody edukacyjnej lokalnej wytwórczości i rzemiosła w Wojcieszowie”. Roboty budowlane.

10.  Remont drogi gminnej nr 112478D ul. Targowej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,603 oraz dróg: nr 92/1 obręb II na odcinku od km 0,00 do km 0,100 i nr 85 i 78 obręb II na odcinku od km 0,00 do km 0,260 wraz z remontem murów oporowych i przepustów na ul. Targowej oraz drodze nr 85 obręb II na odcinku 300m - - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

11.  Remont dróg w Wojcieszowie nr 148 obręb II (ciąg dalszy ul. Nadrzecznej ) od km 0,00 do km 0,650, nr 112462D ul. Gminna od km 0,00 do km 0,204 oraz remont murów oporowych rzeki Kaczawa od ul. Nadrzecznej do mostu przy ul . Robotniczej na odcinkach 290m+290m+120m+300m - - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

12.  Remont drogi gminnej nr 112469D ul. Miedzianej w Wojcieszowie od km 0,00 do km 0,507 i drogi dojazdowej do ujęcia wody nr ewidencyjny 224 obręb III stanowiącej ciąg dalszy ul. Miedzianej od km 0,00 do km 0,650: - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

13.  Budowa placu zabaw przy ul. Hutniczej w Wojcieszowie.

14.  Remont dróg w Wojcieszowie:drogi gminnej nr 112474D ul. Sadowej ; w km od 0,443 do km 0,478 na odcinku 35 m,w km od 0,265 do km 0,285 na odcinku 20 m, w km od 0,290 do km 0,440 na odcinku 150 m,w km 0,750 remont gabionów, drogi nr 19 obręb II (boczna ulicy Sadowej 26) od km 0,00 do km 0,350 oraz drogi nr 188 obręb I ( droga dojazdowa do ul. Chrobrego nr 233 i 235 ) od km 0,00 do km 0,300 droga przy przystanku autobusowym ZATOKA nr 180-2 obręb I na odcinku od km 0,00 do km 0,120 nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

15.  Remont drogi w Wojcieszowie; - nr 102, 237/3, 230/5 i część drogi nr 231 obręb IV na odcinku od km 0,00 do km 0,207 - nadmierne opady deszczu, gradu i powódź, która wystąpiła w dniu 05.07.2012 r.

16.  Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - w Wojcieszowie.