//Inwestycje

Inwestycje

Zakończona została przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ulicy Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do 8 na odcinku 242 m.
Zadanie zostało dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.