//Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic powiatu złotoryjskiego

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic powiatu złotoryjskiego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE ZMIANY GRANIC POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza konsultacje społeczne w dniach od 26 lipca 2018 r. do
10 sierpnia 2018 r., dotyczące zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, polegającej na
wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu
Jeleniogórskiego.
W dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Złotoryjskiego działając na prośbę Burmistrza Miasta
Wojcieszowa o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego
polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu
Jeleniogórskiego, podjęła uchwałę Nr XLVI/208/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Złotoryjskiego. Przeprowadzenie konsultacji jest
wymogiem formalnym procedury zmiany granic.
Zgodnie z treścią uchwały, w dniach od 26 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. przewidywane
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest wypowiedzenie się
przez mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego, za pomocą ankiety konsultacyjnej, w sprawie
zmiany jego granic poprzez wyłączenie z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów
i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie Powiatu
Złotoryjskiego. Wyrazić opinię w powyższej sprawie można tylko raz.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, która zawiera pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Złotoryjskiego polegającą na
wyłączeniu z obszaru Powiatu Złotoryjskiego Gminy Wojcieszów i przyłączeniu jej do Powiatu
Jeleniogórskiego?”
Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiednim polu ankiety konsultacyjnej
(„Jestem Za”, „Jestem Przeciw”, Wstrzymuję się„) znaku X i wypełnieniu drugiej części tabeli
z danymi identyfikacyjnymi głosującego.
Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione mieszkańcom Powiatu Złotoryjskiego:

1. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8; 59-500 Złotoryja,
2. w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4; 59-500 Złotoryja,
3. w Urzędzie Miejskim w Świerzawie, pl. Wolności 60; 59-540 Świerzawa,
4. w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109 A; 59-524 Pielgrzymka,
5. w Urzędzie Gminy Zagrodno, Zagrodno 52; 59-516 Zagrodno,
6. w Urzędzie Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 5; 59-550 Wojcieszów,
7. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, al. Miła 18; 59-500 Złotoryja,
8. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w miejscach ich udostępnienia
lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja