1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z jej postanowieniami w Powiecie Złotoryjskim w 2016 roku działać będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowane zostały w następujących lokalach powiatowych:

1)      w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie -  ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa;

2)      w Starostwie Powiatowym w Złotoryi – Referat Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja;

Oba punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:


Prowadzenie punktu umiejscowionego w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego powierzone zostało w wyniku otwartego konkursu ofert Fundacji W Służbie Wsi   z siedzibą we Wrocławiu.
W ramach umów z Fundacją pomoc świadczyć będzie radca prawny i adwokat.

W punkcie umiejscowionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny i adwokat,
zgodnie  z porozumieniem  z dnia 30 października 2015 r. zawartym pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu