Strona główna

01.03.2015, 11:52 


Menu
  Strona główna
  Aktualności
  Linki
  Newsflash
  Szlaki rowerowe
  Ścieżka dydaktyczna-Gruszka
  Wojcieszowskie skarby

.:: Miasto i Gmina ::.
  Położenie
  Historia
  Instytucje i Urzędy
  O Wojcieszowie
  Wojcieszów-FIRMY

Bip

Biuletyn Informacji Publicznej

Społ. Punkt Inf. Turystycznej

 


 1. 3 maja 2014
  III Pielgrzymka
  Ochotniczych Straży Pożarnych
  do matki Bożej Wojcieszowskiej
 2. 31 maja 2014
  Techniki Jskoniowe
 3. 7 czerwca 2014
  Korowód Radosci
 4. 21-22 czerwca 2014
  "Aktywnie w górach Kaczawskich-Wojcieszów - Rokytnice nad Jizerou"

Biuletyn inf. BM i RM


Przetargi


Prawo w internecie


WYRÓŻNIENIA

WYRÓZNIENIE TYTUŁEM
"DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM POMOCY
EDYCJA 2010 r."
dla
GMINY WOJCIESZÓW


Samorząd
  Rada Miasta
  Burmistrz
  Urząd Miasta
  Telefony i adresy

ESP


Inwestycje
  Infrastruktura wodno-ściekowa
  Orlik
  O S P
  Miejskie Przedszkole Pub.
  Lokale socjalne
  Gospodarka odpadami
  Hala Sportowa
  Sala widowiskowa
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Drogi gminne
  Oświetlenie
  Place zabaw
  Rewitalizacja m.Wojcieszów
  Basen

Inwestycje zrealizowane
  W latach 2006-2010
  W roku 2011
  W roku 2012
  W roku 2013
  W roku 2014

.:: TURYSTYKA ::.
  Atrakcje
  Baza noclegowa
  Historia i legendy
  Sport i rekreacja
  Szlaki turystyczne
  Szlaki rowerowe
  Warto zobaczyć

Placówki oświatowe

1. Zespół Szkół 

2. Przedszkole Miejskie


Wojcieszów-Rokytnice


Szlak Przyjaźni Polsko-Czeskiej

 
Część I >>>

Część II >>>


Opieka nad zwierzętami


Mieszkańcy miasta
  Osiągnięcia i sukcesy

Wojcieszowianki


Miejskie Centrum Reagowania
  Przepisy prawne
  Niewypały
  Poradnik
  Ptasia grypa
  Komunikaty o zagroż.
  Konkursy
  Świńska grypa
  Groźne zjawiska
  Powodziowe
  ZW strzelanie

OSP Wojcieszów
  Sprawy bieżące
  Materiały szkoleniowe
  Analiza wypadku śmiertelnego członka OSP
  Czasy operacyjne jednostki OSP
  Szkolenia OSP

MOPS Wojcieszów

MOPS
Wojcieszów


Koło kombatantów
  Historia koła w Wojcieszowie
  Zarząd Koła
  Wydarzenia

ZGKiM
  Informacje
  Do wynajęcia
  Przetargi
  Stawki,opłaty

Biblioteka Miejska
  Zapraszamy
  Skarb wojcieszowski
  Wydarzenia

Organizacje pozarządowe

Konkursy i wyniki


Przejrzysta Polska
  Cele Akcji
  Zasady Dobrego Rządzenia
  Sprawozdania
  Karty usług

Miasta partnerskie

1. Rokytnice nad Jizerou
2. Desná
3. Hostinné
4. Landkreis Kamenz
5. Odsherred


Login Form
login

hasło

Pamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło??
Nie masz konta? Załóż je sobie

Najczęściej czytane
Instytucje
Położenie
Telefony i adresy
O Wojcieszowie
Atrakcje Turystyczne

Licznik
1413017 odwiedzających

Wyłączenia prądu  
26.02.2015, 08:38
Dnia 2 marca 2015 r. w godz. od 8.00 do 16.00 nastąpi wyłączenie prądu: ul. Bolesława Chrobrego od 72 od 114, Hutnicza od 1 do 4, 10, Robotnicza od 1 do 3.

Promesa  
19.02.2015, 10:12

Burmistrz Miasta Wojcieszów pan Sławomir Maciejczyk otrzymał dla Gminy Wojcieszów promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wynosić będzie 1.200.000 zł.
Zadania do realizacji w 2015 roku:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 112480D ul. Żeromskiego w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,371.
2. Przebudowa drogi nr 50 i 65 obręb IV ul. Słonecznej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,380 łącznie z drogą nr 51 i 363 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,850.
3. Przebudowa drogi nr 56 obręb III i części drogi nr 231 obręb IV na odcinku od km 0,207 do km 0,490 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od mostu na ul. Hutniczej do ul. Bol. Chrobrego 95 na odcinku 200 m. 

Wyłączenie prądu  
19.02.2015, 07:21

 Dnia 27 lutego 2015 r. w godz. od 9.00 do 14.00 nastąpi wyłączenie prądu:

WOJCIESZÓW, ul. Chrobrego 136 do 138, 157 do 161, 169, 142 do 156, Nadrzeczna 3, 6, 8, 16, Gminna.

1% podatku  
12.02.2015, 10:18

W dniu 27 listopada 2013 r. wybuchł pożar, który całkowicie zniszczył mieszkanie Państwa Wolskich. Czteroosobowa rodzina w dalszym ciągu potrzebuje pomocy finansowej na remont mieszkania.
Dokonując rozliczenia podatkowego istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz poszkodowanej rodziny. Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261 oraz poniższy cel szczegółowy ANGELIKA WOLSKA WOJCIESZÓW 3980.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy w imieniu pogorzelców.


Konkurs  
10.02.2015, 10:31

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku na terenie gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy w sferze:
- upowszechniania kultury fizycznej,
- pomocy społecznej
Pełny tekst zarządzenia www.bip.wojcieszow.pl zakładka Organizacje pozarządowe - Konkursy i wyniki.


ANKIETA  
05.02.2015, 10:31

APEL BURMISTRZA DO MIESZKAŃCÓW WOJCIESZOWA


Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że Gmina Wojcieszów przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN). Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów zapisanych w pakiecie klimatyczno-energetycznym tj.:

·      redukcji emisji gazów cieplarnianych,

·      zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

·      zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,

·      zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia naszych Mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Starannie opracowany PGN podniesie szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania na projekty proekologiczne ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym                  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym mowa tylko wtedy będzie wiarygodny i rzetelny, jeżeli informacje niezbędne do jego opracowania przekażą nam bezpośrednio Mieszkańcy. W związku z powyższym zachęcam Państwa do wypełnienia specjalnie opracowanych w tym celu ankiet.

Uzyskane informacje pozwolą nam jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby oraz możliwości Gminy Wojcieszów w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


 

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Urzędzie Miasta Wojcieszów

 w sekretariacie lub pokoju nr 3 (parter)

Można też przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Wojcieszów; ul. Pocztowa 1;
59-550 Wojcieszów
w terminie do 10 marca 2015
 roku
z dopiskiem na kopercie: Ankieta PGN.
W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Wojcieszów
   z p. Patrycją Kogut (tel. 757512230 wew. 21).


                                                                                              Z góry dziękuję Państwu za pomoc,

 

                                    BURMISTRZ MIASTA                                                                                                             (-) dr inż. Sławomir Maciejczyk

 

1. ANKIETA  PGN 2015 Mieszkańcy Gminy

 

2. ANKIETA PGN_2015 OBIEKTY NIEPUBLICZNE_FIRMY_USŁU GIitd 2

 

3. ANKIETA PGN_2015 OBIEKTY PUBLICZNE3


Konsultacje  
27.01.2015, 09:24

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Wojcieszów w 2015 roku.
www.bip.wojcieszow.pl - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - zakładka: Konsultacje


ANIMATOR SPORTU  
21.01.2015, 09:28

Burmistrz Miasta Wojcieszów
ogłasza nabór na
ANIMATORA SPORTU
na obiekcie sportowym "Moje boisko - Orlik 2012"
szczegóły: www.bip.wojcieszow.pl - OGŁOSZENIA - zakładka: Nabór pracowników


Zamknięte koło  
21.01.2015, 07:47

Psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński uważa, że Polska nie wejdzie do grupy krajów wysokorozwiniętych, czyli opierających rozwój gospodarczy na wiedzy, bez zwiększenia zaufania i aktywności społecznej. Podkreślił, że kapitał społeczny trzeba budować przede wszystkim w administracji publicznej i w szkołach.

zródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/cytat_dnia/147677/


Szlak Przyjaźni Polsko-Czeskiej  
16.01.2015, 12:52

 

Część I >>>

Część II >>> 


Opłaty za odbiór odpadów  
15.01.2015, 13:01

Informujemy, że stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie uległa zmianie.

W chwili obecnej na terenie miasta trwa roznoszenie książeczek

 


Inwestycje zrealizowane w 2014 r.  
14.01.2015, 12:13
Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III.
Część I - Odnowa oznakowania wymiana i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Wojcieszów w/g zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Część II - Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III - modernizacja miejsc postojowych Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Górniczej w Wojcieszowie
Część III - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II - modernizacja miejsc postojowych i chodników: modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Pocztowej w Wojcieszowie modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego w Wojcieszowie modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kochanowskiego w Wojcieszowie modernizacja chodnika osiedlowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Kochanowskiego modernizacja chodnika przy ul. Kochanowskiego modernizacja ul. Pocztowej (chodnik i ulica) modernizacja ul. Żeromskiego (chodnik i ulica).
czytaj całość...

EPUAP  
12.01.2015, 08:33

System ePUAP szuka utraconych haseł

Styczeń 2015, a ePUAP dalej nie działa prawidłowo – sygnalizują Czytelnicy. Jednym z problemów jest brak możliwości odzyskania hasła. ePUAP 2 miał działać od stycznia 2015 roku

źródło:  http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/147285/System-ePUAP-szuka-utraconych-hasel


Hala sportowa  
02.01.2015, 11:13
 

Zapraszamy chętnych do bezpłatnego korzystania z hali sportowej w celach sportowych w następujących dniach :

17.01.2015 r. ( sobota ) od godziny 18.00-20.00
24.01.2015 r. ( sobota ) od godziny 16.00-18.00
30.01.2015 r. ( piątek ) od godziny 16.00-18.00

Warunki korzystania z hali :

 • zgłoszenie minimalnie dziesięcioosobowej grupy – lista grupy dostarczona w dniu korzystania z hali

 • podanie osoby odpowiedzialnej za grupę

 • zgłoszenie telefoniczne ( 665 733 309 ) z jednodniowym wyprzedzeniem

  Dyrektor Zespołu Szkół
  (-) Agata Firlej


Szlak przyjaźni polsko-czeskiej  
11.12.2014, 15:04

Oddano do użytku szlak przyjaźni polsko - czeskiej zrealizowany w ramach projektu pn. „Utworzenie szlaku przyjaźni polsko – czeskiej w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego”. Projekt był realizowany i współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 4 „Leader”; Działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

czytaj całość...

Hala sportowa  
10.12.2014, 14:26

Zapraszamy chętnych do bezpłatnego korzystania z hali sportowej w celach sportowych w następujących dniach :
13.12.2014 r. ( sobota ) od godziny 18.00-20.00
22.12.2014 r. ( poniedziałek ) od godziny 16.00-18.00
29.12.2014 r. ( poniedziałek ) od godziny 16.00-18.00
Warunki korzystania z hali :
*
zgłoszenie minimalnie dziesięcioosobowej grupy – lista grupy dostarczona w dniu korzystania z hali
*
podanie osoby odpowiedzialnej za grupę
*
zgłoszenie telefoniczne ( 665 733 309 ) z jednodniowym wyprzedzeniem

(-) Agata Firlej
Dyrektor Zespołu Szkół


Drogi gminne  
10.12.2014, 08:56

Zakończony został remont drogi gminnej Nr 112465D ul. Jasna na odcinku km 0,00 do km 0,364 - Nr 112476D ul. Skalnej na odcinku od km 0,00 do km 0,356 łącznie z drogami - Nr 268 i nr 517/5 obręb IV na odcinku od km 0,00 do km 0,100 - Nr 265 obręb IV i Nr 195 obręb III.

Zadanie było współfinansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2012.

czytaj całość...

Monitoring spółek komunalnych  
04.12.2014, 12:19
mon_sp_kom.jpg

Stowarzyszenie ZA  
26.11.2014, 12:25
Ostatnia z cyklu jesiennych wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów – uczestniczyło w niej 41 osób!

Podziękowania  
24.11.2014, 09:14

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta Wojcieszów, którzy w niedzielę 16 listopada 2014 r. odwiedzili lokale wyborcze i oddali głos w wyborach samorządowych.
Szczególnie dziękuję tym, którzy oddali głos na mnie i radnych z mojego komitetu wyborczego.
 
Sławomir Maciejczyk
 

Więcej...
Wyłączenia prądu
Poprawa atrakcyjności turystycznej
Fundacja Grenfut
Stowarzszenie ZA
Wybory samorządowe
Kalendarz polowań zbiorowych
Stowarzyszenie Aktywni
Ranking - sukces mijającej kadencji (2010-2014)
Wszystkich Świętych
Relacja z wycieczki
Zegar

Who's Online
Aktualnie jest 7 gości online

Pogoda

1% dla Angeliki


OSTRZEŻENIA
METEOROLOGICZNE


Mapa ostrzeżeń dla Polski

Pomoc poszkodowanym

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


APTEKI

HARMONOGRAM OTWARCIA APTEK W POW. ZŁOTORYJSKIM


Gospodarka Odpadami

  

Złóż deklarację na odpady przez internet

ULOTKA INFORMACYJNA

Harmonogram wywozu nieczystości 2015

Regulamin PSZOK przez ZGKiM w Wojcieszowie


MONITORING


Mogiłę Pradziada

Ocal Od Zapomnienia

Podziękowanie


Powiatowa stacja sanit.-epidem

informuje:

1. Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym

2. Informacja dot. dezynfekcji

3. Informacja o żywnści


ORLIK

 

GODZINY OTWARCIA


Klub Malucha

 


Plac zabaw - regulamin

 
Regulamin korzystania
z placu zabaw
przy Zespole Szkół


Działalność gospodarcza


Planow. wyłączenia energii

 
lub zadzwoń 991


STOP - WYPALANIU


Parafia MBKP

mbkp.png 


SANKTUARIUM MARYJNE

 

www.wojcieszow.parafialnastrona.pl


Stowarzyszenie

 
NASZ WOJCIESZÓW


PARP

 


Partnerstwo kaczawskie


Euregion Nysa

 


Mikroporady

 


ANR Wrocław


PIW Złotoryja

 

Lista lekarzy weterynarii, wykonujących urzędowe badania zwierząt rzeźnych na terenie pow. złotoryjskiego


.:: galeria ::.

FORUM

 WEJŚCIE


E-Administracja
  E-Urząd
  Bezpieczeństwo w sieci
  Mapa hotspotów
  XXXX

Cytaty-Myśli

W zarządzaniu jednym z czterech sposobów modyfikacja zachowań jest "wymarcie" Jest to zdumiewająco skuteczna strategia. Nikt nie lubi być ignorowanym, zaś zachowania, które nie przynoszą żadnych efektów, są podejmowane niezmiernie rzadko. Jeśli menedżer nigdy nie ma czasu, aby wysłuchać swoich pracowników, to w końcu przestaną do niego przychodzić ze swoimi problemami.Świat jest na tyle duży aby zaspokoić potrzeby wszystkich, ale za mały aby zaspokić chciwość jednostki"Pomylenie wysiłku z postępem: 20 osób na 1 dzień to nie to samo co 1 osoba na 20 dniCzęsto zależność między włożonym wysiłkiem a wynikiem nie jest liniowaKoncepcją leżącą u podłoża poprawy jakości przez zapobieganie defektom jest przekonanie, że człowiek woli wykonać pracę dobrze niż źle i jeżeli pokaże się mu jak unikać defektów, zrobi to z przyjemnością"Moim zdaniem w przyszłości skuteczny styl zarządzania będzie w dużej mierze op arty na określonych cechach osobowości. Skuteczny menedżer to taki, który ceni jakość i otwartość, który będzie dzielił wspólne cele z podwładnymi, będzie dbał o potrzeby innych, będzie chętnie słuchał innych, będzie otwarty na propozycje i sugestie, będzie umiał łatwo nawiązyawać kontakt z innymi"

Graham Prentice "Personal Management" czerwiec 1990

Przywództwo to proces społeczny, w którym jednostka oddziałowuje na zachowanie innych osób bez użycia przemocy.


Różne wersje Złotej Reguły

 Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, żeby czynili Tobie (Dialogi konfucjańskie, Konfucjusz VI/V p.n.e.)

 W tym streszcza się obowiązek: nie czyń innym niczego, co sprawiłoby ból, gdyby zostało wyrządzone Tobie (Mahabharata VIII p.n.e.-IV n.e.)

 Nie czyń bliźniemu swemu tego, co jest Tobie nienawistne (Rabin Hillel Starszy I p.n.e.)

 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12)


"Czym jest ryzyko? Otóż tak naprawdę ryzyko jest to określenie prawdopodobieństwa zastania w przyszłości stanu innego niż oczekiwany!"

Jarosław Tuczko "Ryzyko bez tajemnic"


"Człowieka nie można zastąpić. Ale można mu pomóc"


"Osoby mające poczucie własnej wartości postrzegają innych jako równych sobie."

Glenn R. Schiraldi


"Ludzie, którzy na codzień nie poznają nowej wiedzy, są przeciwni innowacjom"

Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk"Dobrobyt narodów zależy głównie od
umiejętności nabytych przez ludzi,
to znaczy od ich wykształcenia
i doświadczenia, a także od stanu zdrowia".

Teodor SCHULTZ
Nagroda Nobla w 1979 roku za pionierskie badania  w dziedzinie jakości zasobów ludzkich czyli kapitału ludzkiego

Należy podkreślić, że kreatywność pracowników zależy nie tylko od ich talentu, ale także od takich czynników, jak styl zarządzania firmą, kultura organizacyjna, atmosfera wzajemnego szacunku, prawo do popełniania błędów, poziom delegowania uprawnień i autonomii pracowników, system motywacyjny.


Getionary
Słownik online

ROSzEFS


Wyświetl nasze newsy
na swojej stronie
RSS

Newsflash

ROZKŁAD JAZDY

WYSZPERANE
Zarabiamy coraz mniej, choć pracodawców stać na podwyżki. To koniec wymówek

Składki ZUS nie są naszą własnością

Spis powszechny


Pracownika-hybrydę pilnie zatrudnię, czyli jeden etat, ale trzy stanowiska
Nie ma emerytur z OFE. Zaginęły między ZUS a funduszami
ZUS jak Amber Gold

10 najbardziej cenionych ekonomistów na świecie

I. Joseph Stiglitz

II. Andrei Shleifer

III. Robert J. Barro

IV. James J. Heckman

V. Robert E. Lucas Jr

VI. Martin S. Feldstein

VII. Peter C.B. Philips

VIII. Daron Acemoglu

IX. Jean Tirole

X. Edward C. Prescot

Źródło:
http://www.obserwat
orfinansowy.pl
/2009/12/10/5513/

Joseph E.Stiglitz w ramach swoich mikroekonomicznych analiz stworzył teorię informacyjnej asymetrii, za co w 2001 roku otrzymał nagrodę Nobla. Stworzył modelowy przykład transakcji, w której jedna strona posiada pełniejsze i bardziej szczegółowe informacje niż druga. Powstała w ten sposób tzw. nierównowaga transakcyjna w pojedynczych przypadkach może doprowadzić do zerwania umowy, w skali państwa czy nawet miasta może stanowić poważne zagrożenie społeczno-ekonomiczne

http://www.obserwatorfinansowy.pl
/2009/12/10/joseph-e-stiglitz/


Trzy bariery dla długu

Ustawa o finansach publicznych wprowadza trzy progi ostrożnościowe długu do PKB.

● Na poziomie 50 proc.: po jego przekroczeniu deficyt w kolejnym roku musi być niższy.

● 55 proc.: po przekroczeniu tej wartości o 1 proc. ma wzrosnąć VAT, zamraża się płace w budżetówce, waloryzacja rent i emerytur staje na poziomie inflacji. Deficyt budżetowy ma wynieść zero lub być na poziomie gwarantującym zmniejszenie relacji długu. Ogranicza się pożyczki i gwarancje.

● Konstytucyjna bariera 60 proc. – oprócz wymienionych ograniczeń rząd musi zrównoważyć budżet i ograniczyć gwarancje Skarbu Państwa.

źródło: http://biznes.
gazetaprawna.pl/
artykuly/550582,
wahania_zlotego_nad_
progiem_
ostroznosci.html


: Strona główna :: Aktualności :: Aktualności :: Linki :: Newsflash :: Szlaki rowerowe :: Ścieżka dydaktyczna-Gruszka :: Wojcieszowskie skarby :
powered by mambo open source Created by Tenet Sp.j - Jelenia Gra