//REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach.  Bezpłatna aplikacja na urządzenie mobilne Regionalnego Systemu Osrtrzegania to rozbudowany, a jednocześnie prosty obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple-IOS, Windows Phone) umożliwiają dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.

Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem:

  •  Strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu- https://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz- w zakładce „do pobrania”
  • Sklepu dedykowanemu odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego ( „Google Play””Apple App Store”,”Windows Phone Store”).
  • Aplikacja RSO pozwala m.in.na:
  • Przegląd Ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie:meteorologiczne, hydrologiczne,informacje drogowe ogólne,
  • Przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy,
  • Dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.