WOJCIESZOWSKIE  SKARBY

Projekt współfinansowała Fundacja Partnerstwa z Krakowa.

Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy pomogli nam w realizacji projektu.

Zapraszamy do spacerów naszą ścieżką. Rozpoczyna się ona przy Zespole Szkół i prowadzi leśnymi drogami, polami przez szczególnie atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny.
Znakiem rozpoznawczym naszej ścieżki jest błękitny diament na białym polu. Łączy się ona z żółtym szlakiem rowerowym, którym możemy wrócić do miasta.

Scieżka dydatktyczna:

Wojcieszowskie Skarby 1
Wojcieszowskie Skarby 2