Wczytywanie...

zobacz wszystkie Najnowsze aktualności

Inwestycji w rozwój obszarów leśnych

7 listopada 2019 0

przesyłam w załączeniu przewodnik oraz ulotkę dotyczące Inwestycji w rozwój obszarów leśnych: Przewodnik po działaniu „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” Ulotka o działaniu „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/materialy-informacyjne4 wobec powyższego, zwracam… czytaj więcej

Konkurs

7 listopada 2019 0

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie - ogłoszenie  czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

29 października 2019 0

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: “KONCERT JANA KONDRAKA”. W dniu… czytaj więcej

Ankieta dot. potencjału współpracy MŚP na pograniczu polsko-czeskim

29 października 2019 0

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w pracach nad nowym Programem współpracy transgranicznej Interreg pomiędzy Polską, a Republiką Czeską  na lata 2021-2027. W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem tematycznym Programu aktualnie badany jest potencjał współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu. Chcielibyśmy poznać opinię dolnośląskich MŚP dotyczącą zainteresowania… czytaj więcej

28 października 2019 0

Dnia 19 sierpnia 2019 r. Gmina Wojcieszów zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. “Ograniczenie niskiej emisji w gminie Wojcieszów - edycja II” na kwotę 165.500,00 zł Całkowity planowany koszt zadania wyniesie 353.017,00 zł. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska… czytaj więcej

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych

28 października 2019 0

Pragnę poinformować, o rozwoju powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Programu Konopnego, którego celem jest upowszechnienie upraw polskich odmian konopi przemysłowych. Potrzeba wzrostu areału plantacji nasiennych w roku 2020 to atrakcyjna oferta dla polskich rolników, którzy w ramach umowy kontraktacyjnej z Instytutem podejmą uprawę tej rośliny na cele… czytaj więcej

NCBR dla Firm wsparcie przedsiębiorców z POIR

25 października 2019 0

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wsparcie promocji spotkania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jednostki wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pt. NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które organizujemy we Wrocławskim Parku Technologicznym 8 listopada 2019 we Wrocławiu. Spotkanie NCBR dla Firm jest bezpłatne i zapraszamy na nie… czytaj więcej

Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

500plus

500plus

obywatel-gov

obywatel-gov

CEIDG

CEIDG

biznes.gov.pl

biznes.gov.pl

klub-malucha

klub-malucha

Orlik

Orlik

mikroporady

mikroporady