Wczytywanie...

zobacz wszystkie Najnowsze aktualności

Ogólnopolski konkurs matematyczny pt. „TopMaths”

29 kwietnia 2021 0

Niżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące konkursu: https://www.labofii.net/topmaths czytaj więcej

XIX Sesja Rady Miasta Wojcieszów – 30.04.2021, godz. 10:00

29 kwietnia 2021 0

XIX sesja Rady Miasta Wojcieszów 30 kwietnia 2021 R., GODZ. 10:00 czytaj więcej

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

21 kwietnia 2021 0

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00  z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim… czytaj więcej

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Wojcieszów

21 kwietnia 2021 0

Burmistrz Miasta Wojcieszów po rozpatrzeniu wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, złożonych w naborze do dnia 26 lutego 2021, podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji niżej wymienionych wniosków: 1) Klub Sportowy „Budowlani" Wojcieszów - „Montaż profesjonalnych piłkochwytów na boisku szkolnym i na Stadionie Miejskim". Udział finansowy Gminy… czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500 +

Orlik

Płatności bezgotówkowe

Deklaracja dostępności

test