Wczytywanie...

zobacz wszystkie Najnowsze aktualności

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

19 października 2021 0

  OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, Oświadczenie RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO Wskazanie sprzętu         czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

14 października 2021 0

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „WYSTĘP MĘSKIEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „MIŁEK”… czytaj więcej

Konsultacje społeczne – ,,Bliska Przestrzeń” – trzecie spotkanie.

14 października 2021 0

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz  uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 11.10.2021r. o godzinie 1600 w budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie   ( ul.… czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 0

Z okazji Waszego Święta wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za trud wkładany w nauczanie oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wielu sukcesów zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przewodniczący Rady Miasta                          Burmistrz Miasta  … czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

5 października 2021 0

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „POPRAWA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA SIŁOWNI TERENOWYCH… czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500 +

Orlik

Płatności bezgotówkowe

Deklaracja dostępności

test