//112 W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM

112 W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM


„112 W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM”


 


                               Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w najbliższym czasie na terenie kraju a więc także i naszego powiatu zostanie uruchomiony bezpłatny numer alarmowy 112. Będzie to wspólny numer do trzech najważniejszych służb odpowiadających za nasze bezpieczeństwo:


Pogotowia Ratunkowego,


Straży Pożarnej


i Policji.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery alarmowe tzn.                 Pogotowie – 999, Straż Pożarna – 998 i Policja – 997 nadal będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

            Z numeru alarmowego 112 korzystamy wtedy kiedy nie umiemy określić, która               ze służb ratunkowych może nam udzielić skutecznej pomocy. Z dotychczasowych numerów alarmowych ( tzn. 999, 998, 997 ) uzyskamy ją najszybciej.


            Numer 112 jest przeznaczony również dla cudzoziemców, którzy nie znają dotychczas używanych numerów alarmowych. W krajach, które numer alarmowy 112 wprowadziły wiele lat temu, kontaktować się z nim można wyłącznie w języku danego kraju. U nas będzie podobnie. W przyszłości zaplanowano specjalne szkolenia językowe dla obsługujących centra alarmowe 112.


            Informujemy również, że wszystkie centra zgłoszeniowe 112 jak i pozostałe obsługujące numery alarmowe wyposażone są w rejestratory rozmów służące do nagrywania rozmów oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.


            Na koniec pragniemy przypomnieć państwu, jakie informacje należy przekazać dzwoniąc na numery alarmowe:


         CO SIĘ STAŁO? ( należy określić rodzaj zagrożenia np. co się pali, jaki budynek,       jakie pomieszczenia lub rodzaj innego zagrożenia)


         GDZIE SIĘ STAŁO? ( adres lub w inny sposób określić miejsce zagrożenia, czy zagrożeni są ludzie, czy w sąsiedztwie są inne zagrożenia),


         KTO ZGLASZA? ( imię, nazwisko i numer telefonu z którego dzwonimy).