Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu „Mój biznes – moja przyszłość” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu można uzyskać bezzwrotne wsparcie w wysokości 23 050,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej oraz półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł/mc.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo (studentów), które:

-uczą się lub zamieszkują w woj. dolnośląskim,
-utraciły zatrudnienie, (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) po 1 marca 2020 roku
-bez wskazania sposobu rozwiązania stosunku pracy i długości trwania zatrudnienia,
-nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
-są w wieku 18-29 lat

Szczegóły dotyczące projektu:
https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc