Szanowni Państwo,

jesteśmy w trakcie składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Jednym z naszych założeń jest cykl prelekcji/wydarzeń dotyczących zagrożeń związanych z degradacją i dewastacją środowiska. Spotkania odbywałyby się od czerwca do końca września z udziałem zaproszonych naukowców oraz znanych popularyzatorów nauki. Podsumowaniem projektu będą obchody II Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności 7 października 2023 roku.

Ponadto chcielibyśmy aby odbiorcy projektu poza wymienionymi wyżej aktywnościami mogli poznać osoby z naszego regionu, które na co dzień żyją, zarabiają bądź po prostu realizują swoje marzenia tym samym korzystając w sposób zrównoważony z zasobów przyrodniczych, ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Mogą to być zagrody edukacyjne, pracownie artystyczne bądź rzemieślnicze, winiarnie lub inne miejsca z branży turystycznej prowadzące aktywności dla odwiedzających.

Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do zgłoszenia się do naszego projektu. Warunkiem koniecznym jest aspekt ekologiczny miejsca/produktu/warsztatu. Poniżej znajduje się informacja jakie są wymagania przy zgłoszeniu oraz oczywiście co oferujemy w zamian!

Zgłoszenia prosimy dokonywać na adres mailowy kontakt@sudeckazagroda.pl
Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2023 roku!!!

Wymagania od zgłaszających:

1. Udostępnienie swojej przestrzeni dla zwiedzających przez minimum 4 godziny (może być więcej) wyznaczonego dnia w okresie wakacyjnym, oprowadzenie gości – lipiec – sierpień (zainteresowanych prosimy o podanie orientacyjnego terminu oraz godziny)*

2. Podmioty, które prowadzą zajęcia/warsztaty mogą je przeprowadzić bezpłatnie dla odwiedzających o wyznaczonej godzinie (maksymalnie 3 godziny warsztatów)

*Za udostępnienie przestrzeni dla zwiedzających nie możemy zapewnić wynagrodzenie, ale możliwa jest sprzedaż produktu lokalnego/własna promocja.

 
Oferujemy (po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku oraz otrzymaniu dotacji):

1. Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów 150 zł/godz brutto – taka jest maksymalna stawka godzinowa wg. kosztów kwalifikowanych programu.

2. Zwrot kosztów materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (na podstawie przedstawionej FV).

3. Udostępnienie przestrzeni wystawowej (np. pod sprzedaż produktu lokalnego) oraz wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty w czasie obchodów II Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności 7 października (150 zł/godz. brutto + zwrot za materiały zużywalne – minimum 4 godziny). Jeżeli dany podmiot nie prowadzi warsztatów, może wystawić się bezpłatnie ze swoim produktem. Zakładana liczba uczestników/klientów wydarzenia – 200 osób

Promocja każdego zgłoszonego obiektu (media społecznościowe, materiały drukowane).

Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia wraz z proponowaną datą “Otwartych drzwi” u Państwa w domu oraz krótkim opisem warsztatów.
Z poważaniem
Monika Cychowska – Nowak
Kilka propozycji, jak jeszcze możecie spędzić czas w okolicy:
zdobywaj dawne wulkany!
zamki też są!
a może krótki lub dłuższy spacer?
rowerem? No to Kaczawskie Single Tracki!
dla każdego dziecka bezpłatny Paszport Odkrywcy – naklejki, pieczątki, a potem dyplom i medal.
po tym wszystkim trzeba coś zjeść! Zobacz, gdzie.

Pozdrawiam,
Sudecka Zagroda Edukacyjna
www.sudeckazagroda.pl
https://www.facebook.com/sudeckazagroda
KRS 0000134817
Przekazując nam 1% podatku wspierasz rozwój regionu oraz kreatywną edukację dzieci i młodzieży