//Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

Dnia 02 kwietnia b.r. rozpoczęły się pierwsze  które są realizowane w lokalu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojcieszowie finansowane z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia te są kierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i mają na celu urozmaicenie dzieciom czasu wolnego, zapewnienie opieki, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, tworzenie warunków do nauki oraz umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień oraz ich  wpływów na życie rodzinne.

Pierwsze zajęcia zostały poświęcone stworzeniu wewnętrznego regulaminu zajęć. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w prace nad tworzeniem zasad panujących na zajęciach  i przypieczętowały je odbiciem dłoni. Każde z dzieci miało możliwość przedstawienia własnej osoby co pozwoliło im się lepiej poznać. Pierwsze lody  zostały przełamane!!! Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Drugie zajęcia były poświęcone Światowemu Dniu Zdrowia. Po krótkim omówieniu zasad zdrowego żywienia dzieci miały za zadanie przedstawić w formie prac plastycznych zdrowe produkty. Następnie uczestnicy zajęć oglądali krótki film edukacyjny „ 10 zasad zdrowego żywienia”. Największą atrakcją dla dzieci było wspólne przygotowywanie „zielonych” kanapek. 

Dokumentacja  fotograficzna