Dnia 19 sierpnia 2019 r. Gmina Wojcieszów zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. “Ograniczenie niskiej emisji w gminie Wojcieszów – edycja II” na kwotę 165.500,00 zł
Całkowity planowany koszt zadania wyniesie 353.017,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://wfosigw.wroclaw.pl