//Bezpośrednia obsługa Petentów w Urzędzie Miasta

Bezpośrednia obsługa Petentów w Urzędzie Miasta

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

– osoby wchodzące do Punktu Przyjęcia Petenta muszą obowiązkowo posiadać maseczkę ochronną, przyłbicę lub inną dozwoloną osłonę oraz dokonać dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu;
– Punkt Przyjęcia Petenta znajduje się w holu budynku urzędu;
– 
w Punkcie może być obsługiwany, w tym samym czasie tylko jeden Petent;
– 
wizyty z pracownikami należy wcześniej umówić telefonicznie.

KASA
– kasa urzędu w zakresie płatności gotówkowych nadal pozostaje zamknięta;
– 
dokonywanie płatności może być realizowane przez bankowość elektroniczną;
– 
w Punkcie Przyjęcia Petenta możliwe jest uregulowanie należności za odpady komunalne czy podatki wyłącznie przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej;
– 
płatności gotówkowych można dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego albo na Poczcie. 

SKRZYNKA PODAWCZA

przed budynkiem urzędu – po prawej stronie – znajduje się skrzynka na korespondencję. Osoby, które zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, są proszone o korzystanie z tej skrzynki

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIANIE SPRAW

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Wojcieszów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany;
– za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miasto@wojcieszow.pl

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami…więcej