//8 Maja Dzień Bibliotekarza

8 Maja Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza i bibliotek obchodzonego dnia 8 maja składamy pracownikom Biblioteki życzenia:
Pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania z wielką literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady (-) Wacław Łuka
Burmistrz Miasta (-) Sławomir Maciejczyk