//Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie  

Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie  

Burmistrz Miasta Pan Sławomir Maciejczyk
na dzisiejszej Sesji Rady Miasta uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.
Radni Rady Miasta, po zapoznaniu się z pozytwną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniami burmistrza i skarbnika, byli jednogłośni.