//Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Burmistrz Miasta Wojcieszów pan Sławomir Maciejczyk w czasie sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2021 r.
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Sprawozdania otrzymały pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Pozytywną opinię wyraziła także Komisja Rewizyjna.

Zaprezentowano i dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy”. Rada Miasta przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania burmistrzowi.

Serdecznie gratulujemy!