/Dorota Sadowska

OBWIESZCZENIE

24 kwietnia 2024 0

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów Obwieszczenie czytaj więcej

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 280 zł. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji… czytaj więcej

Urząd Miasta w Wojcieszowie zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania samorządu, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań gminy, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż (pomoc administracyjna) w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie. Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone… czytaj więcej

Cyberbezpieczny Samorząd

22 stycznia 2024 0

W ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu ceyberbezpieczeństwa Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 232 802,44 zł. Wkład UE 190 898,70 zł. Wkład BP 41 903,74 zł. W  2023 roku  Gmina zrealizowała projekt "Cyfrowa Gmina" na… czytaj więcej