/Dorota Sadowska

Ogłoszenie

5 października 2023 0

W dniu 10 października 2023 r.  (wtorek) Urząd Miasta w Wojcieszowie będzie czynny do godz. 11.30 W sprawach wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów  proszę o kontakt pod numerem tel. 756 666 522   czytaj więcej

JAK ZNALEŹĆ SWOJE DANE W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW? Zaloguj się przez Profil Zaufany na stronę internetową https://serwis.epuap.gov.pl/mlpz/login?, Wejdź w zakładkę: Twoje dane Wybierz dane z Centralnego Rejestru Wyborców WYBORCO: Możesz zamówić dane z rejestru i otrzymasz dokument na skrzynkę ePuap czytaj więcej

  Na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. rodziny, osoby sprawujące opiekę nad grobami, ale również organizacje społeczne, kościoły oraz związki wyznaniowe mogą starać się o przyznanie świadczeń oraz dotacji celowych na budowę, remont, przeniesienie lub utrzymanie grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Warunkiem ubiegania się o dotację lub świadczenie pieniężne… czytaj więcej

Z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Wojcieszów przyznano  dotacje na: Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie - dotacja w wysokości 488 428,00 zł Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - dotacja w… czytaj więcej