/Grzegorz Poniewierka

Dane o programie Czyste Powietrze - stan na dzień 31.03.2024 r. Liczba wniosków złożonych o dofinansowanie: 38 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 21 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 396.865,45 zł   Czyste Powietrze - punkt informacyjno-konsultacyjny Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).… czytaj więcej