/Katarzyna Dłuska

Gmina Wojcieszów przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy Darowizny Sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego… czytaj więcej

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na pisanie dyktanda związane z EURO 2024! To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności językowe i zdobyć atrakcyjną nagrodę. Kiedy? Rywalizacja odbędzie się 16 czerwca, w godzinach od 12:00 do 14:45. Wprowadź się w piłkarską atmosferę tuż przed pierwszym meczem Polski na EURO 2024… czytaj więcej

Za miesiąc uczniowie kończący podstawówkę przystąpią do pisania egzaminu ósmoklasisty. Wyniki, które uzyskają, będą miały istotny wpływ na rekrutację do liceum bądź technikum. Nic więc dziwnego, że w licznych domach trwa wzmożona nauka. Uczniowie wykorzystują te ostatnie tygodnie na powtórkę materiału z polskiego, angielskiego i matematyki. Czy są już dostatecznie… czytaj więcej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w WOJCIESZOWIE  prosi o kontakt pary małżeńskie, które w 2024 roku OBCHODZĄ  jubileusz 50-lecia oraz 60-lecia ślubu.   Za naszym pośrednictwem chcemy Państwu wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w jednym związku małżeńskim, przeżyły co… czytaj więcej

Szkolny Klub Sportowy

8 kwietnia 2024 0

Gmina Wojcieszów  wraz z Dolnośląską Federacją Sportu – Operatorem Wojewódzkim programu  Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”, po raz kolejny realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego. Program jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych… czytaj więcej