/Marek Strzelecki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość. Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy… czytaj więcej

W dniach 11-12 marca 2022 r. w Gminie Wojcieszów odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Miasta Wojcieszów Sławomir Maciejczyk, Przewodniczący Rady Miasta Wacław Łuka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Dłuska wręczyli medale "za długoletnie pożycie małżeńskie" nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, drobne upominki oraz kwiaty.… czytaj więcej