/Mateusz Bomok

Możliwość otrzymania dofinansowania  na modernizacje energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027   Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku   Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna… czytaj więcej

Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B Całkowity, planowany koszt brutto realizacji zadania wynosi 19.345.562,13 zł Wysokość pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 3.225.000,00 zł "Dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"     czytaj więcej

UWAGA Związku z realizacją zadania „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” od 25 kwietnia 2022 ul. Kolejowa w Wojcieszowie będzie nieprzejezdna  do 29 kwietnia 2022 (data otwarcia drogi może ulec zmianie). Za utrudnienia przepraszamy. czytaj więcej