/Urszula Franków

Obwieszczenie

12 czerwca 2024 0

Informujemy o nowym terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 czerwca 2024 r. do 23 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Pocztowa 1 w Wojcieszowie w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie… czytaj więcej

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegóły przyznawania stypendium oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. OGŁOSZENIE O… czytaj więcej

UWAGA

3 czerwca 2024 0

Informujemy, iż planowana na dzień 05.06.2024 r. DYSKUSJA PUBLICZNA nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w innym terminie. O nowym terminie przeprowadzenia DYSKUSJI PUBLICZNEJ zostaną Państwo poinformowani. Za utrudnienia przepraszamy. czytaj więcej

Życzenia

27 maja 2024 0

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego wszystkim, którzy współtworzą samorząd składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za wysiłek włożony w codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Praca samorządowa to wielka odpowiedzialność. Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej pracy przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków… czytaj więcej