/Urszula Franków

Z inicjatywy mieszkańców miasta Wojcieszów planowane jest utworzenie Rady Seniorów Miasta Wojcieszów. Powołanie Rady Seniorów Miasta Wojcieszów to umożliwienie osobom starszym aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zagwarantowanie ścisłego współdziałania z organami samorządu gminnego. Dzięki powołaniu Rady, Seniorzy uzyskają większy wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację ich… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na zaplanowane webinarium pt. „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”. Na webinarium zostaną przedstawione możliwości współfinansowania i finansowania w przedsiębiorstwach przedsięwzięć inwestycyjnych i termomodernizacyjnych z wykorzystaniem OZE. Podczas webinarium… czytaj więcej

Bon energetyczny

4 lipca 2024 0

Od 01.08.2024 r. mieszkańcy Wojcieszowa będą mogli składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r.… czytaj więcej