/Urszula Franków

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 1700 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej… czytaj więcej

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Fundacją "Merkury" i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym młodzieżowych), społeczników, przedstawicieli JST zajmujących się współpracą z NGO, członków gminnych i powiatowych RDPP 👉 do udziału w Debacie pt. "Co dalej po COVID-zie?", która odbędzie się 15.09.2021 r.… czytaj więcej