//Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Szanowni Państwo!

Przesyłamy w załączeniu informacje o Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jest najważniejszym w skali Polski i Europy źródłem informacji w obszarze rynku pracy.

BAEL nieprzerwanie od 1992 roku monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. przez ministerstwa, urzędy centralne, NBP, ONZ, UNESCO, Bank Światowy, uczelnie, placówki naukowe.
Realizację badania w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a do wylosowanych mieszkań/gospodarstw dzwonią ankieterzy statystyczni realizując badanie przez telefon lub odwiedzając gospodarstwa domowe.

Więcej na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz innych badań ankietowych możemy dowiedzieć się na stronie internetowej GUS https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27#!study7

Zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.  Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać na stronie internetowej https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera lub dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania mogą Państwo uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonów:

Urząd Statystyczny we  Wrocławiu

Oddział w Jeleniej Górze
Oddział w Legnicy
Oddział w Wałbrzychu

71 371 63 33
71 371 63 89
75 642 40 34
76 866 52 47
74 886 92 19

BAEL 2023_1

Prosimy o przychylne przyj
ęcie naszego ankietera.

Z poważaniem

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium

tel. +48 71 371 63  62;

+48 71 371 63 14;

+48 71 371 64 55;

Oławska 31, 50-950 Wrocław

tel. +48 71 3716 400

SekretariatUSWRO@stat.gov.pl

wroclaw.stat.gov.pl

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl/rodo/ i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu https://wroclaw.stat.gov.pl/rodo/.