//badanie GUS – Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach PKZ

badanie GUS – Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach PKZ

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) rozpoczęło się 2 października br.

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi osobami od 2 do 20 października br.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach 2023

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się: