//BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W związku z postojem naszego mammobusu, zachęcamy wszystkie Panie w
wieku 50-69 lat do BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH.
Nie dostałaś zaproszenia z informacją o Bezpłatnych Badaniach?

NIC NIE SZKODZI!
ZADZWOŃ A ZBADAMY CIĘ W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI.

Zapraszamy do rejestracji: 68 41 41 411
lub online: https://diagnostyk.pl/

Każda kobieta urodzona od 1972 r. do 1953 r. może wykonać
Bezpłatne Badanie mammograficzne w ramach profilaktyki.

Nie zwlekaj!
zdrowie jest najważniejsze!

Z pozdrowieniami,

Lidia Tylczyńska
68 452 77 19

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk”
Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra
NIP: 973-06-80-437

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYK Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra, tel. 684527719, email: diagnostyk@op.pl.
Więcej informacji w przedmiocie przetwarzania, ochrony danych osobowych oraz treść pełniej klauzuli informacyjnej zamieszczamy pod adresem: www.diagnostyk.pl. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.