//Bezpłatne kursy zawodowe.

Bezpłatne kursy zawodowe.

Szanowni Państwo,
 
W ramach realizowanych projektów „Wiedza dla mnie” oraz „Moje nowe kwalifikacje”, oferujących bezpłatne kursy podnoszące umiejętności zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje ogólne, rozpoczęła się rekrutacja.
 
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób zamieszkujących powiat legnicki, jaworski, polkowicki, lubiński, głogowski, złotoryjski, kamiennogórski oraz miasto Legnicę tj.:
– osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym włącznie tj. bez wykształcenia formalnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
– oraz osoby w wieku 50+.
 
Oferowane wsparcie:
– indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu
– kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych tj.
– Kursy podnoszące umiejętności zawodowe z zakresu (obligatoryjny): Kucharz (128 godzin) / Dietetyk (128 godzin) / Kelner (80 godzin) / Recepcjonista (64 godziny)
– Kurs kompetencji ogólnych z zakresu (fakultatywny): Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem (32 godziny)
– Kursy z zakresu (fakultatywny): Profesjonalna obsługa klienta (32 godziny) / Savoir vivre w biznesie (32 godziny) / Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych (32 godziny)
 
Kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu wydanym na podstawie §11 ust. rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014, poz.622).
 
Link do strony projektu „Wiedz dla mnie”, gdzie są wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne: http://www.pro4.pl/wiedza-dla-mnie/
Link do strony projektu „Moje nowe kwalifikacje”, gdzie są wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne: http://promotor.swidnica.pl/moje-nowe-kwalifikacje/
 
W celu przedstawienia szczegółów dotyczących oferowanego wsparcia w projektach proponujemy spotkanie z Państwem, jak również z bezpośrednimi odbiorcami dedykowanej pomocy.
Będę również wdzięczna za rozpowszechnienie informacji na Państwa stronie internetowej czy Facebooku oraz wśród potencjalnych odbiorców kursów (w załączeniu plakat promujący jeden z projektów).

Serdecznie zapraszam do współpracy i udziału w projekcie.
 
 
Z poważaniem
 
Katarzyna Matijczak
Dyrektor ds. rozwoju