//Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Tyle powrotów, ile wyjazdów”

z okazji Dnia Strażaka przekazujemy najwyższe uznanie, wszystkim tym którzy społecznie i zawodowo pełnią tą zaszczytną funkcję. Niełatwa jest służba strażaka, pełna poświęceń i wyrzeczeń. Dziękujemy za zaangażowanie, codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie. 
Życzymy wszystkim Druhnom i Druhom licznych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, satysfakcji z pełnionej funkcji społecznej oraz bezpiecznych powrotów z akcji. 
Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

Przewodniczący Rady                                          Burmistrz Miasta
(-) Wacław  Łuka                                                      (-) Sławomir Maciejczyk