//Budowa mieszkań socjalnych

Budowa mieszkań socjalnych

Trwają prace adaptacyjne budynku położonego przy ul. B.Chrobrego 37 w Wojcieszowie, który                 w przeszłości wykorzystywany był jako powierzchnia pomocnicza budynku mieszkalnego.                      W wyniku przebudowy uzyska się dwa lokale mieszkalne – socjalne o powierzchnia użytkowej dla 4-5 osób ze wspólną klatką schodową oraz sanitariatami WC o łącznej powierzchni użytkowej              79,9 m2. Przy budowie mieszkań socjalnych pracuje 12 pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.