/, Bez kategorii/Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej

Budowa ścieżek rowerowych i wieży widokowej

Trwa przebudowa dróg i ścieżek leśnych na trasy singletrack wokół Dłużka w Gminie Wojcieszów. Zadanie obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, murów oporowych, przepustów i wodospustów, nawierzchni ścieżek z tłucznia kamiennego oraz kładek drewnianych. Ponadto zostanie wybudowana wieża widokowa na górze „Dłużek”. Zostaną oznakowane ścieżki, wykonane znaki drogowe i tablice informacyjne.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby, Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie: 3 – 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ