//Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej

Trwa budowa sieci wodociągowej ulicy Bolesława Chrobrego – ulicy Sadowej. Jest to inwestycja kończąca rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i obejmuje budowę systemu zaopatrzenia w wodę środkowej i dolnej części miasta Wojcieszów, polegająca na zastąpieniu indywidualnych studni ujęciowych i lokalnych systemów wodociągowych – jednym systemem wodociągowym opartym na ujęciu wody zlokalizowanym w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 241. Zadanie swoim zasięgiem obejmuje ulice: Bolesława Chrobrego od numeru 243 do numeru 257 oraz ulicę Sadową. Wybudowane zostanie 1498,50 m nowej sieci oraz 371,05 m przyłączy wodociągowych.