//Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 13.02.2024 r. do 27.02.2024 r.

Link do konsultacji