/Aktualności

Aktualności

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: “DZIEŃ SENIORA I IV FESTIWAL FOLKLORU SENIOR SENIORZY… czytaj więcej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów: - 17/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - 4/2019/G Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno – edukacyjnej – nabór uzupełniający Zgłoszenia… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu dzisiejszym 3 września 2019 Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" ogłasza nabory, które przeprowadzimy w terminie od 18 września do 4 października 2019 r.: Nr 15/2019 na przedsięwzięcie 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw Nr 16/2019 na przedsięwzięcie 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw Nr 17/2019 na… czytaj więcej