/Aktualności

Aktualności

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 . Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.704.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 lutego 2024 r. treść Zarządzenia: czytaj więcej