/Aktualności

Aktualności

Dnia 11 kwietnia 2022 r. Gmina Wojcieszów złożyła wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Wojcieszów w 2022 roku”. Dnia 18 sierpnia 2022 r. odebrano i zutylizowano wyroby budowlane zawierające azbest z 5… czytaj więcej

Dnia 28 września 2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami. 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał: a) Nr XXXII.200.2022 z dnia… czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy ! W imieniu Burmistrza Miasta Wojcieszów serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji w ramach Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się dnia 30 września 2022 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje Wydarzenie pn. „Kaczawskie Forum Młodzieży”, które odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi (ul. Kolejowa 4, Aula) w dniu 20 września 2022r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 14:00. Wydarzenie to organizujemy pod wspólnym patronatem Starosty Złotoryjskiego… czytaj więcej