/Aktualności

Aktualności

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „WYSTĘP MĘSKIEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „MIŁEK”… czytaj więcej

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz  uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 11.10.2021r. o godzinie 1600 w budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie   ( ul.… czytaj więcej

Z okazji Waszego Święta wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za trud wkładany w nauczanie oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wielu sukcesów zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przewodniczący Rady Miasta                          Burmistrz Miasta  … czytaj więcej