/Aktualności

Aktualności

Z inicjatywy mieszkańców miasta Wojcieszów planowane jest utworzenie Rady Seniorów Miasta Wojcieszów. Powołanie Rady Seniorów Miasta Wojcieszów to umożliwienie osobom starszym aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zagwarantowanie ścisłego współdziałania z organami samorządu gminnego. Dzięki powołaniu Rady, Seniorzy uzyskają większy wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację ich… czytaj więcej

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przegląd Twórczości Kultury Ludowej” W dniu… czytaj więcej

W Gminie Wojcieszów w 2023 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Całkowity poniesiony koszt Przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej wyniósł 133.728.65 zł. - finansowe koszty zadania 111.309,70 zł, w tym: środki finansowe Gmin 95.801,26 zł, środki finansowe Wnioskodawców 15.508,44 zł. - niefinansowe koszty zadania… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na zaplanowane webinarium pt. „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”. Na webinarium zostaną przedstawione możliwości współfinansowania i finansowania w przedsiębiorstwach przedsięwzięć inwestycyjnych i termomodernizacyjnych z wykorzystaniem OZE. Podczas webinarium… czytaj więcej