/Aktualności

Aktualności

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wojcieszów, która odbyła się dnia 28 listopada br. podjęto uchwałę  NR XXXIV.216.2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej -… czytaj więcej

Praca – goniec

2 grudnia 2022 0

Urząd Miasta w Wojcieszowie poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku gońca Zakres zadań obejmuje doręczanie korespondencji adresatom zamieszkałym na terenie miasta Wojcieszów.  Osoby zainteresowane  pracą proszone są o kontakt - tel. 756 666 518. czytaj więcej

Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu,… czytaj więcej

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z planowanym naborem wniosków zaprasza przedsiębiorców oraz mieszkańców chcących założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja na Spotkanie informacyjno… czytaj więcej