/Aktualności

Aktualności

Otwarty Konkurs ofert

13 stycznia 2022 0

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze: utrzymanie obiektów sportowych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.… czytaj więcej

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 r. w ramach ,,Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy Wojcieszów''. Więcej informacji na stronie BIP https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/608157/otwarty_konkurs_ofert_na_swiadczenie_uslug_w_zakresie_rehabilita czytaj więcej

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Wojcieszów otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie. Uprzejmie informuję, że zgodnie z… czytaj więcej

Dodatek osłonowy

5 stycznia 2022 0

  Od stycznia 2022 r. można na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1) składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego (formularz do pobrania). Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma… czytaj więcej