/Aktualności

Aktualności

Bon energetyczny

4 lipca 2024 0

Od 01.08.2024 r. mieszkańcy Wojcieszowa będą mogli składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r.… czytaj więcej

Gmina Wojcieszów przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy Darowizny Sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego… czytaj więcej

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta został wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 (sala posiedzeń). Zapraszamy czytaj więcej