/Aktualności

Aktualności

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   Szczegóły przyznawania stypendium oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9871/wiadomosc/637061/zarzadzenie_nr_00504952022_z_dnia_27_czerwca_2022_r czytaj więcej

Dnia 29 czerwca  2022 r.  o godzinie 10.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Wojcieszów - sala posiedzeń Urzędu Miasta Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami. 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Raport o stanie Gminy Wojcieszów za 2021 rok.… czytaj więcej

UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY   Placówka Terenowa KRUS w Jeleniej Górze informujemy, że na mocy ustawy o pomocy obywatelom  Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydłużony został maksymalny okres, na który może być zawarta z pomocnikiem rolnika umowa o pomocy przy zbiorach, będąca podstawą… czytaj więcej