/Aktualności

Aktualności

    Stowarzyszenie Kaczawskie i Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zapraszają: wszystkie aktywne społeczności lokalne, pragnące promować swoje osiągnięcia, przedsiębiorców, zwłaszcza branży turystycznej, edukacyjnej i produktu lokalnego, przewodników po regionie i edukatorów, artystów, rzemieślników, rękodzielników, producentów i kolekcjonerów, Do zaprezentowania swojej działalności podczas Tygodnia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów  22-27… czytaj więcej

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: “GALERIA PIOSENKI PIĘKNEJ”. W dniu 5 czerwca 2019… czytaj więcej