/Aktualności

Aktualności

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach. W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń… czytaj więcej

 O G Ł O S Z E N I E W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej etap VB oraz wykonaniem podłączeń budynków do nowopowstałej sieci, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie zaprasza właścicieli oraz użytkowników nieruchomości podłączonych do sieci do zawierania umów na odbiór ścieków. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych… czytaj więcej

mLegitymacja – nowoczesne rozwiązanie W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną… czytaj więcej

Otwarty Konkurs Ofert

10 stycznia 2023 0

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Wojcieszów zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze: utrzymanie obiektów sportowych oraz wspieranie… czytaj więcej