/Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo, Dolnośląskie Produkty Regionalne sp. z o.o. jest spółką samorządu województwa dolnośląskiego (Urząd Marszałkowski), która ma za zadanie promować dolnośląskie produkty i wspierać rozwój regionalnych producentów. Naszą misją jest rozwój produktów i producentów z Dolnego Śląska. Informuję, że w ciągu ostatnich kilkunastu tygodniu odbyliśmy szereg spotkań z Producentami branży… czytaj więcej

Cyberbezpieczny Samorząd

22 stycznia 2024 0

W ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu ceyberbezpieczeństwa Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 232 802,44 zł. Wkład UE 190 898,70 zł. Wkład BP 41 903,74 zł. W  2023 roku  Gmina zrealizowała projekt "Cyfrowa Gmina" na… czytaj więcej

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.), Burmistrz Miasta Wojcieszów podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na Ludowo - promocja Kultury Ludowej” W dniu… czytaj więcej